Da li mogu da imam dve kartice?

Igrač može da ima samo jednu karticu. Kako bi se sprečilo izdavanje više kartica istoj osobi, ona se vezuje za jedinstveni matični broj građanina (JMBG).