Pravila igre

Na osnovu člana 4. i člana 115. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011), odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04) i Ugovora o osnivanju privrednog društva “MOZZART” d.o.o, sa sedištem na adresi Zrenjaninski put 84 c, direktor privrednog društva “MOZZART” d.o.o, dana 10.06.2013. godine donosi sledeća:

PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU – KLAĐENJA I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mestu priređivanja klađenja, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja sportskog događaja, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, održavanju reda i ponašanju učesnika u kladionici, odnosno na uplatnom mestu kladionice, zaposlenima, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz člana 1. priredjuje «MOZZART“ d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću za kockanje i klađenje, sa sedištem na adresi Zrenjaninski put 84 c Beograd, PIB 106663237(u daljem tekstu: priređivač).

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju. Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u klađenju odgovara svojom celokupnom imovinom.

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unapred odredjuje sportske događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja na pomoćnom tiketu-obrascu za učešće u igri (u daljem tekstu: tiket) koji je izdao priređivač. Klađenje na dogadjaj u toku (live bet) podrazumeva klađenje u toku dogadjaja kao i za vreme pauza (poluvreme i slično). Za klađenja na dogadjaje u toku važe ista pravila kao i za klađenje pre početka meča osim ako nije naznačeno drugačije. Klađenje u toku pauze meča podrzumeva klađenje u toku neke od pauza u meču (između dva poluvremena, između četvrtina i slično). Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po kolima koja su vremenski ograničena. Pod pojmom “kola“ se podrazumeva period od utorka u 8 h do petka u 8 h,kao i period od petka u 8 h do utorka u 8 h. Pod pojmom „kladionicarskog dana“ podrazumeva se period od 8 h do 8 h narednog dana.

Član 6.

Odredbe ovih Pravila važe i primenjuju se za sva klađenja, koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim sportskim disciplinama i u raznim drugim događajima koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja. Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na:

  1. rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja;
  2. odredjeni događjaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će dati prvi gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova, i sl.);
  3. uspeh učesnika u zabavno-sportskim takmičenjima;
  4. uspeh kandidata na izborima;
  5. druge dogadjaje koji imaju slucajan karakter odnosno nemaju unapred poznat ishod.

Član 7.

Događaje iz člana 6. ovih pravila, priređivač objavljuje u listi programa sportskih događaja koji će biti predmet klađenja za određen vremenski period, odnosno kolo, zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Član 8.

Kod klađenja se koriste sledeći znaci, odnosno tipovi: “1”, “X”, “2” i dvoznaci “1 ili X”, “1 ili 2” i “X ili 2”. Znak “1” označava pobedu domaćeg tima, znak “X” označava nerešen rezultat, a znak “2” označava pobedu gostujućeg tima. U slučaju da se mec koji je predmet kladjenja odigrava na neutralnom terenu znak „1“ se odnosi na prvonavedeni tim u listi za kladjenje, a znak „2“ na drugonavedeni tim. “Dvoznaci” su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata: znak “1 ili X” označava pobedu domaćeg tima ili nerešen rezultat, znak “1 ili 2” označava pobedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak “X ili 2” označava nerešen rezultat ili pobedu gostujućeg tima. Za određene vrste klađenja, mogu da se koriste i brojne oznake od «0» do «9», slovne oznake «M» ili »V» ili kombinacije ovih oznaka, na način kako to priređivač navodi u listi programa sportskih događaja. “Kombinaciju” čini niz znakova za klađenje iz stava 1., 2. , 3. i 4. ovog člana. Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se izmedju minimalnog i maksimalnog broja sportskih događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih sportskih događaja sa liste sportskih događaja za klađenje, a koje je učesnik izabrao. “Sistem” je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i igraču se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje. “Fiks” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijama koje je igrač odabrao.

Član 9.

“Kvota” je decimalni broj koji unapred određuje priređivač za svaki sportski događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka. Kvota može biti određena za svaki sportski događaj posebno, kao deo jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve sportske događaje koji čine tu kombinaciju. U slučaju da su kvote određene za svaki sportski događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih sportskih događaja. Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu sportskih događaja. Prilikom izracunavanja dobitka uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja i ispisane na tiketu igracu. Vazeca kvota za kladjenje,kao i za kladjenje na dogadjaj u toku (live bet) je iskljucivo ona koja se nalazi na uplacenom tiketu za kladjenje. Zbog eventualnih tehnickih problema, moze doci do razlike u kvoti koja se vidi na platformi na kojoj se nalaze kvote za kladjenje na dogadjaj u toku ( teletext ) i kvoti koja se vidi na tiketu).

Član 10.

“Množilac učešća” je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 11.

“Hendikep” je prednost u golovima ( poenima, procentima ili drugim velicinama koje su u vezi sa dogadjajem koji je predmet kladjenja) koju priređivač unapred daje nekom učesniku sa liste programa sportskih događaja za klađenje. Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.

Član 12.

“Dupla šansa” je korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa sportskih događaja.

Član 13.

“Miks” predstavlja kombinaciju dva ili više različitih sportskih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 14.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi sportskih događaja koje je igrač odabrao.

Član 15.

Minimalna pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 3.00 dinara. Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20.00 dinara. Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 1.000.000,00 dinara. Priređivač zadrzava pravo promene iznosa minimalne pojedinacne cene za kombinaciju, minimalnog iznosa za kladjenje i maksimalnog iznosa za isplatu dobitka.

Član 16.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju i on nije unapred određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

II POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 17.

Uplate za klađenje primaju se na uplatno-isplatnim mestima kladionice koja su obeležena posebnom oznakom koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za igre na sreću.

Član 18.

Učesnici u klađenju popunjavaju tikete koje izdaje priređivač, tako što obeležavaju sportske događaje na koje se klade znakovima iz člana 8. ovih pravila, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju i objašnjenja koja se nalaze na listi programa sportskih događaja za klađenje. Učesnik u igri je dužan da za svako klađenje označi vrstu igre i šifre sportskih događaja na koje se kladi. U suprotnom, klađenje nije važeće, i priređivač ga neće prihvatiti. Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri. Kad prihvati klađenje, priređivač prima uplatu i učesniku vraća overenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži mesto, vreme, datum, izbore igrača i iznos primljene uplate, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Član 19.

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu sportskih događaja za konkretno kolo klađenja.

Član 20.

Ukoliko učesnik ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon završetka overavanja klađenja, a pre početka odigravanja sportskog događaja. Storniranje tiketa kod kladjenja na dogadjaje u toku je dozvoljeno u roku od 10 sekundi od vremena koje stoji na tiketu pod uslovom da od vremena kucanja tiketa ( koje stoji na tiketu ) pa do trenutka zahteva za storniranjem, nije došlo do promene kvota ili obustavljanja uplate na podigri koja se nalazi na tiketu.

Član 21.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti sportski događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda sportskih događaja. Ucesnici svoje opklade uplacuju pojedinacno. Priređivač zadrzava pravo da identicne opklade od grupe Ucesnika proglasi nevazecim cak i nakon objave zvanicnih rezultata.

Član 22.

Učesnik je dužan da čitko popuni tiket i preda ga na overu Priređivaču 15 minuta do početka prvog sportskog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako priređivač nije odredio drugačije. Priređivač ima pravo da za svaku igru i svaki događaj promeni vreme do kada prima opkladu. Ovo ne važi za klađenje na dogadjaj u toku kao i za klađenje u pauzi meča. Za klađenje na dogadjaj u toku opklade se primaju tokom trajanja meča. Za klađenje u pauzi meča opklade se primaju u toku pauze. U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno. Ovo se ne odnosi na klađenje na dogadjaj u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na dogadjaj u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom. Kod klađenja u pauzi ako se opklada izvršila nakon završetka pauze proglašava se nevažećom.

Član 23.

Po završetku svih sportskih događaja koji su bili predmet klađenja, priređivač u roku od 24 časa, objavljuje zvaničan izveštaj o rezultatima sportskih događaja koji su bili u listi programa sportskih događaja za klađenje. Zvaničan rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja. Produžeci i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i sl.) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja. Priređivač utvrdjuje zvaničan rezultat sportskog događaja na osnovu zvaničnih izveštaja koje službeno objavljuje priređivač sportskog takmičenja (nacionalno ili internacionalno udruženje, liga, kup i sl.).

Član 24.

Ukoliko se dogodi da se opklada iz bilo kog razloga izvršila nakon početka meča ona se proglašava nevažećom. Ovo se ne odnosi na klađenje na dogadjaje u toku i klađenje u pauzi. Kod klađenja na dogadjaje u toku svaka opklada nakon objave rezultata smatra se nevažećom. Kod klađenja u pauzi ako se opklada izvršila nakon završetka pauze proglašava se nevažećom.

Član 25.

U slucaju promene termina odigravanja meca, postignuti rezultat se smatra vazecim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za kladjenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati iz stava 1. ovog člana, za događaj iz tog sportskog takmičenja računa se kvota 1,00 (jedan). U slucaju prekida sportskog dogadjaja kod kladjenja na dogadjaj u toku, bilo kad tokom meca, sve opklade na dogadjaj u toku čiji se ishod realizovao do trenutka prekida ostaju vazeće. Kod opklada na dogadjaj u toku ako se sportski dogadjaj prekine i do njegovog nastavka dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kad je sportski dogadjaj prvobitno krenuo), sve opklade uplaćene za vreme njegovog trajanja pre prekida koje nisu realizovane važe i u nastavljenom terminu. Ukoliko dođe do prekida meča pre službenog kraja i njegovog neodigravanja u roku od 50 sati- to da li se opklada smatra važećom ili ne zavisi od sporta . Sportovi koji se mogu podeliti u dva poluvremena ( Fudbal, Košarka, Rukomet, Vatrpolo, Ragbi i slično) : Ako se prekine u prvom poluvremenu opklada je nevažeća za sve vrste igara i računa se kvota 1. Ako se meč prekine po završetku prvog poluvremena a pre početka drugog poluvremena, kao i bilo kada u toku drugog poluvremena rezultat u trenutku prekida je važeći za sve vrste igara. Sportovi koji imaju unapred poznato vreme trajanja meča i koji se sastoje od tri trećine : (Hokej i slično) : Ako se meč prekine u toku prve 2 trećine opklade se proglašavaju nevažećim za sve vrste igara. Ako se meč prekine po završetku druge trećine, a pre početka treće trećine, kao i bilo kada u trećoj trećini, rezultat u trentuku prekida je važeći za sve vrste igara. Kolektivni sportovi koji nemaju unapred poznato vreme trajanja a pobednik je onaj koji prvi osvoji tri seta : (Odbojka i slično) : Ukoliko su završena 3 seta postignuti rezultat važi za sve vrste igara, u suprotnom opklade se smatraju nevažećim i računa se kvota 1. Tenis : Ukoliko dođe do predaje meča računa se kvota 1 za sve vrste igara bez obzira u kom setu je meč predat. Ukoliko dođe do predaje pre početka meča važi kvota 1. Za teniske mečeve ne važi pravilo kvote 1, ukoliko se meč ne završi u roku od 50 sati. Bejzbol:Ukoliko dodje do prekida meca iz bilo kog razloga i ne nastavljanja do kraja kladionicarskog dana –racuna se kvota 1.00 (jedan) za sve vrste igara. Ako se sportski događaj prekine u slučaju klađenja na događaj u toku i do njegovog nastavka ne dođe u roku od 12 sati (12 sati od trenutka kada je sportski događaj prvobitno krenuo), sve opklade koje su uplaćene za vreme trajanja dogadjaja u toku a nisu realizovane, smatraju se nevažećim i za njih važi kvota 1,00.

Član 26.

Za sva klađenja, koja su primljena, a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljnjeg takmičenja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko se drugačije ne navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 27.

Ako učesnik sa nevažećim sportskim događajem ispunjava uslov o minimalnom broju sportskih događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća, a za nevažeći sportski događaj računa se kvota 1,00 (jedan). Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unapred poznat Priređivač takvo klađenje proglašava nevažećim. Priređivač ima pravo u slučaju greške vezane za vreme ili mesto održavanja događaja ili greške u kvoti objavljene u biltenu usled štamparske ili neke druge greške da događaj proglasi nevažećim. Ukoliko se sportski dogadjaj koji je predmet kladjenja odrzava na neutralnom terenu priredjivac nije duzan da u ponudi za kladjenje navede tacno mesto odrzavanja dogadjaja.

III NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

Član 28.

Isplata dobitaka vrši se na uplatno-isplatnom mestu kladionice po završetku svih sportskih događaja, a na osnovu zvaničnih rezultata sportskih događaja koje je utvrdio i objavio priređivač.

Član 29.

Prilikom isplate dobitaka, učesnik predaje priređivaču potvrdu o učešću u igri, (tiket) koja sadrži dobitnu kombinaciju. Kombinacija je dobitna ukoliko su tačno pogođeni ishodi svih sportskih događaja od kojih se ona sastoji.

Član 30.

Iznos dobitka jednak je vrednosti cene kombinacije pomnožene proizvodom svih kvota za tu kombinaciju. Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka definisan u članu 15. ovih pravila.Priređivač zadržava pravo promene maksimalnog dobitka za svaki tiket.

Član 31.

U slučaju gubitka potvrde o učešću u igri ili njenog oštećenja u meri da nije moguće pouzdano utvrditi verodostojnost klađenja, priređivač će odbiti da izvrši isplatu dobitka. Ukoliko priređivač oceni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka.

Član 32.

Učesnik u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču, ukoliko smatra da priređivač nije pravilno ustanovio dobitak. Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesniku u klađenju.

Član 33.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastareva u roku od 60 dana, od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja rezultata sportskog događaja za određeno kolo.

IV POSLOVNA TAJNA

Član 34.

Zaposleni na uplatno-isplatnim mestima kladionice dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

  1. o učesnicima (broju poseta, igračima, potrošenom ili dobijenom novcu i sl.);
  2. finansijskom rezultatu poslovanja kladionice;
  3. zaposlenima u kladionici.

Podatke iz stava 1. ovog čana priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen zakonom.

Član 35.

Priređivač vodi evidenciju o učesnicima u klađenju koji su ostvarili dobitak na način koji propisuje Ministar finansija.

V PONAŠANJE U KLADIONICI

Član 36.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika na uplatno-isplatnom mestu kladionice. Učesnici klađenja na uplatno-isplatnom mestu su dužni da se ponašaju pristojno i da druge učesnike ne ometaju u igri. Licima mlađim od 18 godina zabranjen je ulazak u uplatno- isplatno mesto kladionice i učešće u igrama klađenja. Učesnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila, priređivač može zabraniti učešće u klađenju i pristup uplatno-isplatnom mestu kladionice.

Član 37.

Zaposlenima u kladionici, odnosno uplatno-isplatnom mestu kladionice zabranjeno je da učestvuju u klađenju, da novčano pomažu učesnike ili da zajedno sa njima učestvuju u klađenju.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38. Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno-isplatnim mestima Priređivača, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

Član 39.

Za rešavanje sporova izmedju učesnika i priređivača nadležan je sud u Beogradu.

Član 40.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija, a primenjuju se od dana isticanja na uplatno-isplatnom mestu kladionice.

 

DIREKTOR, Koviljka Lončar