Na osnovu člana 25. Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Mozzart kladionice“ Brčko distrikt BiH broj OPU-920/16 od 28.04.2016. godine, i Odluke o organizovanju nagradne igre pod nazivom „Mozzart nagradna igra“ broj O-01/2017 od 20.03.2017. godine, direktor „Mozzart kladionice“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, donosi dana 21.03.2017. godine


 

                                                       PRAVILA NAGRADNE IGRE „MOZZART NAGRADNA IGRA“

 

Član 1.

            „Mozzart kladionice“ d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bulevar mira bb, JIB 4600385110008 (u daljem tekstu: Organizator) organizuje nagradnu igru pod nazivom „Mozzart nagradna igra“.

Član 2.

            Nagradna igra priređuje se u svrhu promocije Organizatora.

Član 3.

            Nagradna igra se održava u periodu od 01.04.2017. do 30.04.2017. godine, na teritoriji Brčko distrikta BiH.

Član 4.

            Nagradni fond  u ukupnoj vrijednosti od 636,22 KM čini:

Nagrada

Vrijednost sa PDV-om

Količina

Ukupno

Bicikl Mozzart Bike 26

192,00 KM

2

384,00 KM

Ručni sat Mozzart

92,00 KM

2

184,00 KM

Mozzart sportski paket

(ruksak, majica i šolja)

 

34,11 KM

 

2

 

68,22 KM

           

Sve nagrade su brendirane imenom i logom „Mozzart“.

Član 5.

            U nagradnoj igri po automatizmu učestvuju svi punoljetni učesnici u klađenju koji su tikete za klađenje uplatili na bilo kom uplatno-isplatnom mjestu „Mozzart kladionice“ d.o.o. Brčko distrikt BiH u Brčko distriktu sa prebivalištem na teritoriji Brčko distrikta.

Član 6.

            Nagradna igra će biti organizovana na lokalnim nivoima.

Lokalni nivo podrazumjeva svako uplatno-isplatno mjesto pojedinačno, što čini ukupno 2 nivoa.

Član 7.

Pobjednik u nagradnoj igri na lokalnom nivou je jedan od učesnika sa svakog uplatno-isplatnog mjesta koji ima dobitni tiket sa najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom).

Drugoplasirani dobitnik u nagradnoj igri na lokalnom nivou je učesnik sa svakog uplatno-isplatnog mjesta koji ima dobitni tiket sa drugom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom).

            Trećeplasirani dobitnik na lokalnom nivou je učesnik sa svakog uplatno-isplatnog mjesta koji ima dobitni tiket sa trećom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom).

Član 8.

            Pobjednik u nagradnoj igri na lokalnom nivou osvaja bickl.

            Drugoplasirani dobitnik u nagradnoj igri na lokalnom nivou osvaja ručni sat.

            Trećeplasirani dobitnik u nagradnoj igri na lokalnom nivou osvaja Mozzart sportski paket.

Član 9.

            U slučaju da dva ili više učesnika imaju dobitni tiket sa istom najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom), prednost ima učesnik čiji je tiket vremenski prvi odigran (otkucan).

Član 10.

            Ukoliko se klađenje na bilo koji sportski događaj sa tiketa poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Opštim pravilima igre na sreću – klađenja „Mozzart kladionice“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za taj događaj računa kvota 1, taj događaj se ne uzima u obzir prilikom obračuna ukupnog koeficijenta.

Član 11.

            Početak odigravanja posljednjeg sportskog događaja koji se nalazi na tiketu mora biti najkasnije do 21 čas u zadnjem danu nagradne igre, odnosno 30.04.2017. godine. U suprotnom, taj tiket se ne uzima u obzir, odnosno ne ispunjava uslov za ovu nagradnu igru.

Član 12.

            Tiketi iz člana 6. ovih pravila moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uslove:

  • svi događaji koji su predmet klađenja moraju biti sportski događaji (rezultati pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja, određeni događaji u toku sportskog takmičenja i sl.), tako da tiketi koji za predmet klađenja imaju barem jedan drugi događaj (brojevi, brze igre – trke pase, viruelni fudbal i sl.) ne ulaze u nagradnu igru
  • minimalan broj događaja na tiketu je 4 (četiri)
  • minimalna uplata po tiketu je 1,00 KM odnosno 1,00 BAM
  • tiket mora biti uplaćen u toku trajanja nagradne igre.

Sistemski tiketi i tiketi za klađenje uživo (live bet) ne ulaze u nagradnu igru.

Tiketi sa promašenim parom koji kod Organizatora ostvaruju bonus pod nazivom „Naplati promašaj“ u igri na sreću klađenje ne ulaze u nagradnu igru.

Član 13.

            Svakog dana u toku takmičenja na uplatno-isplatnim mjestima Organizatora će biti isticano obavještenje o najuspješnijim tiketima, odnosno tiketima sa najvećom pogođenom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) koji ispunjava uslove iz člana 11. i 12. ovih Pravila.

Član 14.

            Šifre svih tiketa sa najvećim pogođenim kvotama (ukupnim koeficijentom) na lokalnom nivou, kao i tiketa sa najvećom pogođenom kvotom (ukupnim koeficijentom) na globalnom nivou, kvote i uplatno-isplatna mjesta na kome su odigrani ti tiketi, Organizator će objaviti do 02.05.2017. godine, a imena svih dobitnika će biti objavljena najkasnije do 07.05.2017. godine, na internet stranici www.mozzartbet.com, kao i uplatno-isplatnim mjestima Organizatora.

Član 15.

            Uslov za dodjelu nagrada je posjedovanje tiketa koji ispunjavaju sve uslove člana 11. i 12. ovih Pravila, a koje su učesnici dužni predati Organizatoru najkasnije tri dana od dana završetka nagradne igre, odnosno najkasnije do 03.05.2017. godine.

            U slučaju da se učesnici sa najvećim pogođenim kvotama kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne predaju Organizatoru svoje tikete u roku određenom u stavu 1. ovog člana, pobjednik, odnosno drugoplasirani i trećeplasirani dobitnik će biti učesnici sa sljedećom najvećom kvotom kombinacije (ukupnim koeficijentom) i isti su dužni svoje tikete predati Organizatoru u naknadnom roku od tri dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana, odnosno najkasnije do 06.05.2017. godine.

            Pravilo iz stava 2. ovog člana primjenjuje se i slučaju da učesnici sa sljedećim najvećim kvotama kombinacije (ukupnim koeficijentom) ne predaju svoje tikete u naknadno određenom roku.          

Član 16.

            Datum i mjesto uručenja nagrada će biti objavljeni na internet stranici www.mozzartsport.com.

Član 17.

            Sudjelovanjem u nagradnoj igri učesnici u cijelosti prihvataju ova Pravila.

            Pobjednik nagradne igre, drugoplasirani i trećeplasirani dobitnik nagrade dobijene nagrade ne mogu mijenjati za novac niti za bilo koju drugu nagradu.

            Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnici su dužni da predstavniku Organizatora daju na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, daju svoje lične podatke, kao i da potpišu potvrdu o preuzimanju nagrade i ugovor o međusobnim pravima i obavezama Organizatora i dobitnika nagrade.

            Dobitnici nagrada sudjelovanjem u nagradnoj igri preuzimaju obavezu nošenja imena i logo-a „Mozzart“ na osvojenim nagradama u roku od jedne godine od dana preuzimanja nagrade.

            Pobjednik nagradne igre, drugoplasirani i trećeplasirani daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije nagradne igre može koristiti njihove lične podatke (ime i prezime), fotografiju, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

Član 18.

            U slučaju spora, nadležan je Osnovni sud Brčko distrikta BiH.

Član 19.

            Ova Pravila se objavljuju na internet stranici www.mozzartbet.ba i stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

 

Direktor

Šuput Zoran,dipl.ing.organ.nauka