Mozzart HELP

Šta je trostruki superpar?

Želimo da vas obavestimo da smo obogatili našu ponudu Trostrukim superparom.

Omogućen vam je izbor iz tri grupe mečeva: super 4super 6 i super 8 pri čemu ih „super” čini to što se u svakoj od grupa nalaze mečevi sa znatno uvećanim kvotama.

*Ako na tiketu imate četiri para, možete da dodate jedan meč iz grupe super 4 trostrukog superpara.

*Ako na tiketu imate šest parova (nema veze što vam je peti iz grupe super 4), možete da dodate jedan meč iz grupe super 6 trostrukog superpara.

*Ako na tiketu imate osam parova, možete da dodate jedan meč iz grupe super 8 trostrukog super para. Nema veze što na redu pet već postoji meč iz grupe super 4 i/ili na redu sedam imate meč iz grupe super 6 trostrukog superpara.

Trostruki superpar se može kombinovati sa svim igrama, sistemima i bez minimalnog ograničenja u kvotama. Dakle, ukoliko odigrate bilo koja četiri tipa iz standarne ponude, stičete uslov i za jedan superpar iz grupe 4.

Mečevi iz ovih grupa se ne broje kada se utvrđuje bonus na dužinu tiketa. Dakle, ako imate 12 parova na tiketu i tri meča iz trostrukog superpara (iz svake grupe po jedan), ti mečevi se ne računaju za bonus na dužinu tiketa i bonus na dužinu tiketa koji će važiti je bonus za devet parova (12 – 3 superpara = 9 parova na koji se računa bonus za dužinu tiketa).

 

Primeri trostrukog superpara na sistemskim tiketima:

1. Ako odigrate sistem 5/12, ispunili ste uslov za jedan superpar iz grupe super 4 trostrukog superpara.

2. Ako odigrate sistem 7/12, ispunili ste uslov za jedan superpar iz grupe super 4 i jedan superpar iz grupe 6 trostrukog super para.

3. Ako odigrate sistem 9/12, ispunili ste uslov za jedan superpar iz grupe super 4, jedan superpar iz grupe 6 i jedan superpar iz grupe 8 trostrukog superpara.

Od broja traženih pogodaka (prvi deo sistema, u ovim primerima 5, 7 i 9) zavisi koliko mečeva može da se doda iz trostrukog superpara.