Mozzart HELP

Da li mogu da napravim sistemski Live Bet tiket?

Live Bet ne podržava mogućnost pravljenja sistemskog tiketa.