Verifikacija korisničkog naloga

Da biste uspešno verifikovali Vaš Mozzartbet korisnički nalog potrebno je da pratite sledeće korake:

Klikom na opciju „Započni verifikaciju“ počinje proces verifikacije Vašeg Mozzartbet naloga.

Prikazaće Vam se slika:

*U gornjem levom uglu, klikom na krug, možete promeniti jezik.

Klikom na opciju „Start“ pokreće se proces u kojem je potrebno odabrati način verifikacije:

„Continue on mobile“ – preusmeravanje na mobilni browser gde je potrebno da očitate QR kod ili da popunite polje „Send link by email“ kako bi Vam link za verifikaciju stigao na email adresu.

“Take photo using webcam“ – verifikacija putem WEB kamere koja je integrisana na uređaju sa kojeg pristupate procesu verifikacije.

„Upload file from this device“ – Učitavanje slika direktno sa uređaja sa kojeg pristupe procesu verifikacije (selfi je potrebno uraditi u realnom vremenu, odmah nakon prilaganja dokumenata sa uređaja).

Da bi verifikacija korisničkog naloga bila uspešna potrebno je učitati sledeće slike:

  • Slika prednje strane lične karte
  • Slika zadnje strane lične karte
  • Selfi fotografija u realnom vremenu

Nakon što sve navedeno uspešno učitate, dobićete sledeću poruku obaveštenja:

Kada Vaš Mozzartbet nalog bude uspešno verifikovan, dobićete poruku o uspešnoj verifikaciji.

Ukoliko se podaci na ličnoj karti ne podudaraju sa podacima na Vašem Mozzartbet nalogu, verifikacija korisničkog naloga neće biti uspešna i dobićete poruku obaveštenja. Tada je potrebno uskladiti podatke i ponoviti proces verifikacije.

U slučaju da slike lične karte koje ste učitali nisu odgovarajuće ili dovoljno jasne, dobićete poruku obaveštenja. Tada je potrebno da ponovo pokrenete proces verifikacije naloga i učitate odgovarajuće slike.

Napomena: U slučaju da ste premašili maksimalan broj pokušaja verifikacije korisničkog naloga, prikazaće Vam se poruka obaveštenja te je tada neophodno da kontaktirate korisnički servis.

Post Anketa
Da li Vam je ovaj sadržaj bio od pomoći?
Molimo Vas da nam navedete razlog Vašeg nezadovoljstva, kako bismo unapredili sadržaj. Ukoliko želite, možete ostaviti Vaš email kako bismo Vas kontaktirali u cilju rešavanja nedoumica.