Mozzart HELP

Da li mogu da odaberem da se automatski prihvata svaka promena kvota?

​Možete da prihvatite svaku promenu kvote od trenutka kada ste stavili kvotu na Live Bet tiket, bilo da je ona smanjena ili povećana.

Ukoliko uključite opciju na slici prihvatate samo veće kvote: