Mozzart HELP

Da li mogu da povežem na jednom tiketu i uživo i događaje koji će tek početi?

Live Bet tiketi su odvojeni od običnih, iz tog razloga oni mogu sadržati samo Live Bet događaje.