Mozzart HELP

Kako da očistim Cache memoriju i cookies (kolačiće) iz svog pretraživača?

Kako biste očistili Cache memoriju i neometano koristili svoj pretraživač, pratite sledeće korake u zavisnosti od toga koji pretraživač koristite.

Google Chrome:

 • Pokrenite Google Chrome i izaberite taster sa tri tačkice u gornjem desnom uglu – “Customize and control Google Chrome/Prilagodite i kontrolišite Gugl Hrom”
 • Izaberite opciju “Settings/Podešavanja”
 • Kliknite na “Privacy and security/Privatnost i bezbednost”
 • Kliknite na “Clear browsing data/Obrišite podatke pregledanja”
 • Označite polja “Cookies and other site data/Kolačići i drugi podaci o sajtovima” i “Cached images and files/Keširane slike i datoteke”
 • Potvrdite klikom na taster “Clear data/Obriši podatke”

Mozilla Firefox:

 • Pokrenite Mozilla Firefox i izaberite tri crtice u gornjem desnom uglu
 • Izaberite opciju “Settings/Podešavanja”
 • Kliknite na “Privacy and security/Privatnost i bezbednost”
 • Pod opcijom “Cookies and Site Data/Kolačići i podaci o sajtovima”, kliknite na taster “Clear data/Obriši podatke”
 • Označite polja “Cookies and Site Data/Kolačići i podaci o sajtovima” i “Cached Web Content/Keširani veb sadržaj”
 • Potvrdite klikom na taster “Clear/Obriši”

Dodaj komentar