Mozzart HELP

Kako da podesim interval osvežavanja Android aplikacije?

Interval osvežavanja podešavate tako što kliknete na ikonu u gornjem levom uglu

Zatim  odaberete opciju “Podešavanja”,

Nakon toga odaberete opciju “Interval osvežavanja” i podestite željeni interval.