Mozzart HELP

Kako da podesim zvuk igara u “Igrama uživo”?

Klikom na sledeću sliku:

koja se nalazi u donjem levom uglu ekrana izaberete Options, pa Sound.

Ukoliko želite u potpunosti da isključite zvuk – kliknite na Off. Glas krupijea možete isključiti tako što isključite opciju Dealer voice. Takođe, možete podešavati jačinu zvuka i zvučnih efekata.