Mozzart HELP

Šta je „Moj račun”?

„Moj račun” je vaše centralno mesto za sve informacije koje su vam bitne za uplatu online tiketa.

Nakon logovanja, klikom na vaše korisničko ime, otvara vam se padajući meni gde možete odabrati opciju „Moj račun”.

Kada vam se otvori „Moj račun”, u njemu možete videti opcije: