Zaštita i sigurnost podataka

Lični podaci  Priređivač se obavezuje da prikuplja, obraduje i čuva lične podatke o učesnicima i njihovim evidencionim računima iskljčuivo u svrhu učestvovanja učesnika u igrama na sreću koje priređuje “Mozzart” d’o.o. Priređivač će čuvati ove podatke kao poslovnu tajnu, te postupati sa istim u skladu sa važećim zakonskim propisima, naročito u skladu sa Zakonom o […]