Šta je Texas Hold’em?

Texas Hold’em poker je virtuelna igra која se priređuje pomoću generatora slučajnosti.

Texas Hold’em poker se igra sa standardnim špilom od 52 karte. Postoji Dealer Button, predmet koji kruži u smeru kazaljke na satu od igrača do igrača i označava ko u toj ruci treba da deli (ukoliko ne postoji osoba koja je zadužena samo za to), a ko treba da stavi obavezan ulog.

U Teksas Hold’em-u postoje dva obavezna uloga i oni se nazivaju blindovi. Igra počinje tako što dva igrača koja sede levo od Dealer Button-a postavljaju obavezne uloge tzv. mali i veliki blind (small i big blind) pre početka deljenja karata. Veliki blind je dvostruko veći od malog blinda.

Nakon postavljenih uloga svakom igraču se podele po dve karte, okrenute licem nadole, tako da samo igrač kome su podeljene ima uvid u njih. Poenta igre je da svaki igrač sastavi najbolju kombinaciju sa svoje dve karte koje su mu podeljene i još pet karata koje delilac izvlači u toku igre. Ovo se, kao i u običnom pokeru, odnosi na najbolju petokaratnu kombinaciju, znači od ukupno sedam karata (dve u ruci i pet koje je izvukao delilac) svaki igrač nastoji da napravi svoju najbolju petokaratnu kombinaciju, zanemarujući druge dve karte koje ne učestvuju u kombinaciji. To znači da se na kraju vaša ruka može sastojati od:

• Vaše dve karte i tri karte koje je izvukao delilac

• Vaša jedna karte i četiri karte koje je izvukao delilac

• Pet karata koje je izvukao delilac

Onaj ko sastavi najbolju kombinaciju je pobednik i odnosi POT. Pot je zbir svih uloga tokom te jedne ruke.

Kada se svim igračima podele po dve karte, počinje prvi krug ulaganja. Prvi se pita igrač levo od velikog blinda. Za njega kao i za sve ostale posle njega postoje tri mogućnosti:

1. Da isprati zadati ulog (u ovom slučaju velikog blinda) – Call

2. Da podigne iznad zadatog uloga – Raise

3. Da odustane od tekuće ruke i vrati karte deliocu – Fold

Kada su karte vraćene deliocu one se sklanjaju sa strane i ne mogu se više u toj ruci koristiti.

Svaki sledeći igrač takođe ima ove tri mogućnosti s tim što ako je igrač pre njega podigao ulog iznad velikog blinda (raise) onda on ima mogućnost ponovnog podizanja uloga, što znači podizanje uloga tako da bude veći od uloga koji je odigrao igrač pre njega.

Isto tako, ako igrač koji je igrao pre podigne ulog, sledeći da bi nastavio igru mora da položi istu vrednost uloga i/ili još poveća.

Pošto se prvi krug ulaganja završi, delilac sklanja sa špila prvu kartu okrenutu licem nadole, koju stavlja sa strane i nju više u toj ruci ne koristi, i postavlja tri karte na sredinu stola okrenute licem nagore. Te karte čine FLOP.

Drugi krug ulaganja, kao i svaki sledeći, počinje od igrača koji se nalazi levo od Dealer Button-a. Ukoliko se on bacio pre otvaranja flopa, pita se sledeći igrač do njega i tako dalje. Igrači pored gore tri opisane mogućnosti sada imaju i četvrtu mogućnost, a to je Check. To znači da igrač ostaje u ruci bez dodatnog ulaganja, naravno to je moguće samo ako niko pre njega nije podizao ulog u drugom krugu.

Kada jednom jedan igrač podigne ulog, ostali mogu da isprate taj ulog ( Call), da podignu više od predhodnika (Re-raise) ili, ako misle da nemaju nikakvu kombinaciju sa svoje dve karte u ruci i tri na flopu (ili im se ne isplati da čekaju da diler izvuče još dve karte), da odustanu od dalje igre u tom deljenju (Fold).

Znači na kraju svakog kruga ulaganja svi igrači moraju uložiti istu količinu novca u pot, sa jednim izuzetkom – ukoliko neki igrač ode ALL-IN (uloži sve čipove koje ima), tada diler pravi Side Pot kojim se ograničava pot koji može osvojiti igrač koji nije imao dovoljno čipova ispred sebe za regularni nastavak ruke. Pored Side Pot-a ostaje da postoji Main Pot za koji se bore igrači koji nastavljaju s igranjem ruke.

Nakon završetka drugog kruga ulaganja, delilac sklanja još jednu kartu sa strane i izvlači četvrtu kartu na sto koju stavlja pored karata koje čine flop, tako da sada postoje četiri karte na stolu pomoću kojih igrači prave svoje kombinacije.

Treći krug ulaganja počinje nakon izvlačenja Turn-a gde su igrači upoznati sa četvrtom kartom i kreće novi krug ulaganja. Ovaj krug ulaganja je isti kao i prethodni.

Posle trećeg kruga ulaganja, još jedna karta se stavlja sa strane i izvlači se peta karta koja se stavlja pored Turn-a, tako da sad na stolu imamo pet karata s kojima igrači mogu da kombinuju i naprave najjaču kombinaciju (plus svako po dve karte u ruci).

Pravila su ista kao i za prethodna dva kruga. Na kraju ovog kruga svi igrači koji su ostali u igri otvaraju svoje karte i igrač koji ima najjaču kombinaciju odnosi pot.

Redosled jačine ruku je sledeći:

1. Royal Flush – pet povezanih najjačih karata istog znaka (od A do 10)

2. Straight Flush – takođe pet povezanih karata istog znaka, ali ne najjačih

3. Poker – četiri iste

4. Full House – dve iste (par) i tri iste (trilling)

5. Flush (boja) – pet bilo kojih karata istog znaka

6. Straight (kenta) – pet povezanih karata bilo kojih znakova

7. Trilling – tri iste

8. Dva para – dve iste i dve iste

9. Par – dve iste

10. High Card – ukoliko niko od igrača nema nijednu od navedenih kombinacija, gleda se ko od njih ima najjaču kartu i uzima pot. Ukoliko je ona ista kod nekih igrača, pot se deli.

Post Anketa
Da li Vam je ovaj sadržaj bio od pomoći?
Molimo Vas da nam navedete razlog Vašeg nezadovoljstva, kako bismo unapredili sadržaj. Ukoliko želite, možete ostaviti Vaš email kako bismo Vas kontaktirali u cilju rešavanja nedoumica.

Kontaktiraj nas
Unesi mail vezan za tvoj Mozzart nalog
Unesi Mozzart korisničko ime koje koristiš za prijavu na nalog
Od unapred ponuđenih opcija izaberite onu koja najbolje opisuje vaš upit.
Izaberi tip klađenja koji te interesuje.
Navedi slot igru na kojoj je dobitak ostvaren.
Unesi datum kada je dobitak ostvaren
Vreme dobitka
Unesi okvirno vreme dobitka
Izaberi tip upita koji se odnosi na uplatu
Izaberi način uplate za koji se upit odnosi.
Unesi datum kada je uplata izvršena.
Vreme
Okvirno vreme uplate.
Iznos koji je uplaćen
Poslednja četiri broja platne kartice.
Okvirno veme kad je tiket kreiran
Naslov tvoje poruke
Detaljno opiši tvoj upit.