Mozzart HELP

Online tiket je poslat na verifikaciju, gde mogu ga da nađem?

Vaš online tiket koji je poslat na verifikaciju možete pronaći pod opcijom “Moj račun“.

Postoje četiri mogućnosti:

  • ukoliko tiket čeka na verifikaciju, on je u statusu „čeka verifikaciju” i ima narandžastu ikonicu – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je tiket prihvaćen, on je automatski prebačen u status „aktivan” i ima plavu ikonicu – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je potrebno da vi prihvatite nove uslove na tiketu, ceo red sa njim je obeležen narandžastom bojom – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko tiket nije prošao verifikaciju, on je u statusu „odbijen” i ima sivu ikonicu – tiket se nalazi u delu „svi”