Chat with us, powered by LiveChat
Mozzart HELP

Online tiket je poslat na verifikaciju, gde mogu ga da nađem?

Vaš online tiket koji je poslat na verifikaciju možete pronaći pod opcijom “Moj račun“.

Postoje četiri mogućnosti:

  • ukoliko tiket čeka na verifikaciju, on je u statusu „čeka verifikaciju” i ima narandžastu ikonicu – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je tiket prihvaćen, on je automatski prebačen u status „aktivan” i ima plavu ikonicu – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko je potrebno da vi prihvatite nove uslove na tiketu, ceo red sa njim je obeležen narandžastom bojom – tiket se nalazi u delu „aktivni i dobitni”
  • ukoliko tiket nije prošao verifikaciju, on je u statusu „odbijen” i ima sivu ikonicu – tiket se nalazi u delu „svi”